Anmälan
Uppdaterat anmälningssystem
Vi har uppdaterat vår anmälningsstruktur, vilket kommer att leda till små förändringar.
Framförallt innebär detta att simmare måste återanmälas inför varje termin. När man anmäler och återanmäler sig, så betalar man samtidigt. Detta för att undvika att ha överfyllda grupper med väldigt få närvarande. Det kommer alltså inte att finnas något kösystem längre, utan det är först till kvarn som gäller.
Medlemsavgiften kommer faktureras som förut.

Denna förändring berör främst Teknikgrupper och Medley, då simskolan redan är introducerade till systemet.

Återanmälan för redan aktiva simmare öppnar ca. 1 månad innan terminsstart.
Anmälan för nya simmare öppnar 2 veckor efter det.


Vårterminen 2018
-Återanmälan för VT18 kommer att skickas ut vid Lucia.
-Anmälan för nya deltagare kommer att öppna onsdag den 27 december.